top of page

Om oss

Byttesentralen ble satt igang  av Kløfta Husmorlag (senere Kløfta Kvinne og Familielag) for mange år siden. Og blir arrangert to ganger i året.

I april 2008 ble Byttesentralen registrert som egen non-profit organsisasjon. Våren 2016 ble det besluttet å gi stafettpinnen videre. Fra april 2016 tok Kløfta Idrettslag over Byttesentralen og vil drifte den som en fast dugnad. Inntekten, dvs 40% av salgssummen går til Kløfta IL.

 

Overskytende varer vår 2024:

Norsk Nødhjelp ble stiftet i 1990, da krisen i Romania og de grusomme forholdene som foreldreløse barn der levde under, ble kjent i Norge. I dag jobber vi i Albania, Tanzania og Kenya, samt noe i Romania. I Kenya og Tanzania driver vi barnehjem som gir barn en trygg og god oppvekst. I Albania har vi ulike inkluderingsprosjekter for barn og unge, og et hjelpeapparat for blant annet utdeling av klær, utstyr og hjelpemidler fra vår nødhjelpstransport til utsatte grupper. Klærne vi har fått donert fra dere på Kløfta blir sortert og pakket av våre frivillige, og det er også de som trår til når vi flere ganger i året laster hjelpesendingene våre. Vi samarbeider med NAVs hjelpemiddelsentral ved at vi overtar hjelpemidler som scootere, rullestoler, madrasser og mye annet. Dette, sammen med eskene med klær, sko og annet, fraktes til Shkodër i Albania, hvor det overtas av våre lokalt ansatte, som videre deler ut etter behov der det trengs.
Vi i Norsk Nødhjelp jobber for en bedre fremtid for barn som lever i fattigdom og mennesker som lever i utenforskap. Vi gir barn og unge som vokser opp uten foreldre en trygg oppvekst og skolegang. Vi støtter familier som lever i fattigdom, og arbeider for sosial inkludering for mennesker med funksjonsnedsettelser og andre marginaliserte grupper.

Vi sørger for at hjelpen går fra hånd til hånd. 

Overskytende varer høst 2023:

Vi har fått mulighet til å bistå flere organisasjoner nå  i høst. Litt informasjon om disse følger her:

 

Lionsklubbene på Øvre Romerike (7 klubber)

Lionsklubbene på Øvre Romerike (7 klubber) startet opp et hjelpeprosjekt for gatebarn i Vilnius i 1999 og har siden levert varer av alle slag. Vi har vært der med lastebil 2 ganger hvert år. Vi har god kontakt med den norske ambassade i Vilnius hvert år for å følge utviklingen i landet. De sosiale forholdene i landet har  bedret seg, men det er fortsatt behov for hjelp hvis barna skal ha en brukbar hverdag. 

 

Røde Kors Internasjonalt

Jobber aktivt med humanitær hjelp utenfor Norges grenser. Vi er en aktiv gruppe som blant annet sorterer og pakker tøy og utstyr som blir transportert til de trengende i Latvia. Dette gjøres sammen med Røde Kors i de land vi hjelper. Transporten går til barnehjem, boenheter for fysisk og psykisk trengende og familier med store utfordringer. Vi bidrar med midler til suppekjøkken, som daglig kjøres ut til mennesker med dårlig økonomi. Babyklær/barneutstyr leveres til mødrehjem og et krisesenter i Riga, som latvisk Røde Kors driver. 

Kontakt: tlf. 63 97 43 17 eller

internasjonalt@ullensakerrodekors.no

Vi har tidligere hatt et løpende samarbeid med Lions Kløfta, som har tatt med seg uavhentet klær/utstyr til barnehjem i Estland.

Høsten 2021 ble overskuddet av tøy, leker og utstyr som Byttesentralen gav til Lions levert til trengende i Latvia.

Les mer om deres siste tur her.

Les også om Lions på deres: Hjemmeside - Lions Kløfta

Vår 2022 var siste gang Lions Kløfta hentet.

Vi i Byttesentralen takker for et langt og godt samarbeid!

Høst 2022 tok Grenlandsaksjonen over stafettpinnen etter Lions Kløfta. De startet som en spontanaksjon i 1989 og hjelper fortsatt trengende i Romania. Under krigen har Grenlandsaksjonen hatt mye bistand og hjelp til Ukrainske flyktninger.

Grenlandsaksjonen for Romania har møtt motstand mot sine hjelpesendinger fra toll-etaten, og får ikke lenger lov til å sende hjelpesendinger. 

Inntil dette er avklart, kan de dessverre ikke ta imot det som blir til overs etter Byttesentralen!

Du kan lese mer om Grenlandsaksjonen her: https://grenlandsaksjonen.no/ eller søke dem opp på Facebook.

Vi takker også Grenlandsaksjonen for et godt samarbeid!

Veldedig formål

 

Er dere en organisasjon som trenger bidrag?

Vi er stadig på utkikk etter organisasjoner, feks Mødrehjem og Røde Kors, som har behov for klær/utstyr til trengende. Bøker, spill og annet på norsk - noen organisasjoner som trenger? Ta kontakt med oss hvis du vet om en aktuell organisasjon.

bottom of page